VVĮ portfelio apžvalga

Valdymo koordinavimo centras reguliariai rengia apibendrintąsias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) ataskaitas, kuriose pateikiami viso Lietuvos VVĮ portfelio duomenys, leidžiantys įvertinti VVĮ veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet rengiamos penkios apibendrintosios ataskaitos: viena metinė ir keturios ketvirčių ataskaitos.

2016 metų 6 mėnesių VVĮ rezultatai

Pajamos 1 273 mln. eurų
Norm. grynasis pelnas 137 mln. eurų
Turto apskaitinė vertė 9 326 mln. eurų
Svertas (D/E) 25,9 %
Norm. ROE (pask. 12 mėn.) 4,9 %
Darbuotojai 40,7 tūkst.
VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė mlrd. eurų

Naujienos

Valdymo koordinavimo centro funkcijas perėmė VšĮ „Stebėsenos... 2017-07-03
Nuo 2017 metų liepos 1 d. valstybės valdomų įmonių Valdymo koordinavimo centro funkcijas atlieka viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“.

VVĮ Indeksas

0 Lt

Strateginiai VVĮ projektai

Valdymo ir skaidrumo politika

Apžvelgiamą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelį sudaro 130 ūkinę komercinę veiklą vykdančių valstybės kontroliuojamų įmonių.

Valdybų nariams

Valdymo koordinavimo centras ieško nepriklausomų valdybos narių.

Įmonių socialinė atsakomybė